• ΑΓΟΡΕΣ

  Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της Μπλε Κέδρος

  • NewsRoom
  Μάικ Ευμορφίδης, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

  Μάικ Ευμορφίδης, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ


  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυνάμει σχετικής αποφάσεως της, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2023 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του Χ.Α. «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Μπλε Κέδρος προς ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητάς τους.

  Παράλληλα όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023.

   Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.»

  Επίσης η Εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν ανανεώθηκε η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ».

  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της την 12/10/2023, ενέκρινε την παραίτηση της Εταιρίας – Μέλους του Χ.Α. «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και όρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2023.

  Διαβάστε επίσης

  ΙΝΛΟΤ: Τι συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση της μετοχής

  ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Αναδείχθηκε Growth Winner στα φετινά Growth Awards 2023

  KKR: Πτώση 6,5% στα κέρδη, στα 526 δισ. δολάρια το υπό διαχείριση ενεργητικό  ΣΧΟΛΙΑ