ΑΓΟΡΕΣ

H S&P αναβάθμισε την ΔΕΗ στο «B-» από «CCC+» – Σταθερό το outlook

  • NewsRoom
Ποιος πυροβολεί τη ΔΕΗ και γιατί

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης


Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ προχώρησε η S&P, καθώς όπως εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης η Ελλάδα έχει αυξήσει πλέον την ικανότητά της να στηρίξει την Επιχείρηση. Έτσι η S&P προχώρησε στην αναβάθμιση της ΔΕΗ από “CCC+”  σε “Β-“,  με «σταθερό» outlook.

Αναλύοντας του λόγους που προχώρησε στην αναβάθμιση, η S&P επισημαίνει πως  πλέον η Ελλάδα μπορεί να παρέχει έγκαιρη και επαρκή υποστήριξη στη ΔΕΗ, σε περίπτωση οικονομικής δυσπραγίας, καθώς βελτιώθηκε η πιστωτική ποιότητα της χώρας, δεδομένης της ισχυρότερης οικονομικής κατάστασης και της βελτίωσης της ικανότητας χρηματοδότησης της. Ο οίκος αξιολόγησης συνεχίζει να πιστεύει ότι υπάρχει μια μέτρια πιθανότητα η ΔΕΗ να λάβει έγκαιρη και επαρκή έκτακτη υποστήριξη από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την S&P, κύρια πρόκληση για τη ΔΕΗ είναι να μεταμορφώσει τη στρατηγική της προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να μετατοπίσει το μείγμα παραγωγής ενέργειας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι στο οποίο συγκλίνει και η πρόταση της κυβέρνησης για την επιχείρηση, κάτι το οποίο τονίζει και ο ίδιος ο οίκος αξιολόγησης.

Την ίδια ώρα,  πάντως, η S&P δεν πιστεύει πως η ΔΕΗ μπορεί να συμμορφωθεί με τον ευρωπαϊκό κανονισμό γύρω από τον ανταγωνισμό μέχρι τα τέλη του 2019. Ο  κανονισμός  προβλέπει ότι η ΔΕΗ πρέπει να μειώσει το μερίδιό της στην παραγωγή και τη λιανική κάτω από το 50% μέχρι τα τέλη του 2019, αν και επί του παρόντος τελεί υπό επαναδιαπραγμάτευση. Στα τέλη του 2018, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ ήταν 61% στην παραγωγή και στο 80% στο λιανικό εμπόριο.  Πάντως η S&P θεωρεί απίθανο η ΔΕΗ να υπάρχουν κυρώσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

Η S&P αναφέρει ότι οι οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ παρέμειναν σχετικά αδύναμες τους τελευταίους 18 μήνες. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα του 2018. Ωστόσο, αναμένει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ θα αντιστρέψει την αρνητική τάση και θα αυξηθεί σε περίπου 485 εκατ. ευρώ το 2019 από 315 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος θα παραμείνει σχετικά σταθερό σε περίπου 4,4 δισ. ευρώ. Αυτό θα οδηγούσε το προβλεπόμενο δείκτη FFO ( funds from operations) προς το χρέος να αυξηθεί στο 6% -7% στο τέλος του 2019 από 0% το 2018 και το χρέος προς EBITDA να μειωθεί σε περίπου 9 το 2019 από 13,5 το 2018.

Οι προσδοκίες του οίκου για ανάκαμψη των πιστωτικών δεικτών της ΔΕΗ στηρίζονται στα εξής:

-Οι προσαρμογές τιμολογίων που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες θα πρέπει να αυξήσουν τα έσοδα της ΔΕΗ ανά πελάτη αλλά και να προστατεύσουν την εταιρεία έναντι των τιμών του CO2 για όλους τους πελάτες.

-Η κατάργηση των νέων δημοπρασιών NOME από τον Οκτώβριο του 2019. Οι επιπτώσεις θα είναι σταδιακές, επειδή ορισμένες ποσότητες NOME θα πρέπει να παραδοθούν το 2019 και το 2020 από προηγούμενες δημοπρασίες.

-Η κατάργηση της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον “Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της ΔΕΗ η S&P  αναφέρει πως ο οίκος, θα μπορούσε να προχωρήσει στην αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα εάν γίνουν τα εξής:

– Η διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ εξελιχθεί με επιτυχία και η εταιρεία επιδεικνύει την ικανότητα απομόχλευσης του ισολογισμού της. Αυτό θα οδηγήσει τον οίκο να θεωρήσει τη θέση της ΔΕΗ ως βιώσιμη μακροπρόθεσμα.
– Αν αναβαθμίσει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε “ΒΒ”ΣΧΟΛΙΑ