ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί ο Σωκράτης Λαζαρίδης τρίβει τα χέρια του από χαρά μετά από 9 χρόνια στο τιμόνι του Χ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης


Ζεστό χρήμα στην ΕΧΑΕ από την αύξηση κεφαλαίου της Lamda και τη μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις, που προωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλεί ενθουσιασμό στον επικεφαλής του ομίλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη.

Εννέα χρόνια μετά την τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για πρώτη φορά ο κ. Λαζαρίδης δεν κρύβει την ικανοποίησή του, κάτι που φάνηκε από την χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 9μήνου.

Ως σάρκα εκ της σαρκός του Χρηματιστηρίου και του ομίλου της ΕΧΑΕ στη συνέχεια, ο κ. Λαζαρίδης μετά από εννέα δύσκολα χρόνια για την οικονομία και το Χρηματιστήριο, βλέπει ότι το ενδιαφέρον ανακινείται και πάλι στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η διοίκηση της ΕΧΑΕ αναμένει την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Lamda Development εντός του Δεκεμβρίου, δηλαδή εντός του τέταρτου τριμήνου, προσδοκώντας επιπλέον έσοδα της τάξης των 350 χιλιάδων ευρώ!

Επιπρόσθετα, ο όμιλος έχει απτή θετική επίπτωση στα οικονομικά του αποτελέσματα από τη μείωση της φορολογίας, κάτι που δίνει το σύνθημα και για τις υπόλοιπες εισηγμένες. Ο φορολογικός συντελεστής στο εννεάμηνο ήταν στο 28% και αν υλοποιηθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για μείωση στο 24%, θα υπάρχει όφελος 250 χιλ. ευρώ.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα και με όσα ειπώθηκαν, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που έχει στην κατοχή της η ΕΧΑΕ και προέρχονται από μετατροπή ομολογιακού δανείου έδωσαν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Επίσης, στο ερώτημα αν υπάρχει πρόθεση να πουληθούν οι μετοχές τώρα που η αξία έχει βελτιωθεί (κλείσιμο 3,13 ευρώ χθες 26/11), ειπώθηκε πως παλαιότερη απόφαση της διοίκησης ήταν να μην πουληθούν με ζημιά. Υπενθυμίζεται πως έχουν μετατραπεί στα 6 ευρώ και υπάρχει ακόμα μία απόσταση περίπου 50%.

Σχετικά με το μέρισμα και την επιστροφή κεφαλαίου, διατηρείται η πρόθεση διάθεσης του 70% των κερδών, ενώ αναφορικά με την προοπτική επιστροφής κεφαλαίου, είναι κάτι που η διοίκηση το εξετάζει κοιτώντας και τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία στο τέλος του τρίτου τριμήνου ήταν στα 71,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ειπώθηκε πως μέρος των ταμειακών διαθεσίμων είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχει αρνητικό επιτόκιο.

Με την μετοχή στα 4,61 ευρώ, η αποτίμησή της ανέρχεται στα 278,2 εκατ. ευρώ.