ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί η ΕΚΤΕΡ ανέβηκε χθες πάνω από 18%

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Εκτέρ


Μειοδότης, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακηρύχθηκε η ΕΚΤΕΡ σε διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ για έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 42,40 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΑΠ 34,2 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου ενώ η αποσφράγιση των προσφορών έγινε χθες και η ΕΚΤΕΡ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανακηρύχθηκε μειοδότης με περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του έργου μάλιστα ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μία μέρα πριν, η ΕΚΤΕΡ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, δυναμικότητας 50 κλινών, στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 6.175.000,00, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΕΚΤΕΡ με κεφαλαιοποίηση 9,3 εκατ. ευρώ αναλαμβάνει δουλειές πολύ πάνω από την χρηματιστηριακή της αξία. Τη στιγμή, που το 2019, όπως προκύπτει από τα οικονομικά της αποτελέσματα προέβη σε σημαντική μείωση του δανεισμού της.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε 5,745 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2018 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 33,25%. Σε επίπεδο μητρικής την 31/12/2019 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 5,858 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2018 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 32,38%.

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε 6,047 εκατ. ευρώ έναντι 8,885 εκατ. την 31/12/2018 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 31,94%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν την 31/12/2019 σε 6,160 έναντι 8,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2018, σημειώνοντας μείωσης της τάξεως του 31,11%.

Σημειώνεται τέλος, ότι η άνοδος της μετοχής έγινε με όγκο, αφού άλλαξαν χέρια περισσότερα από 40 χιλιάδες τεμάχια.


ΣΧΟΛΙΑ