ΑΓΟΡΕΣ

Bonus στα στελέχη με το σταγονόμετρο – Ενημέρωση ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Βασιλική Λαζαράκου

Βασιλική Λαζαράκου


«Μάτι» ακόμα και στο ταμείο των εισηγμένων για τους μισθούς και τα μπόνους των στελεχών αποκτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα, όπως προβλέπεται σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες, οι εισηγμένες καλούνται μέχρι 17 Ιουλίου να έχουν συστήσει ειδικές επιτροπές αποδοχών!

Εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του ν. 4706 που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2020, το Δ.Σ. της κάθε εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσει την εναρμόνιση της (εταιρείας) με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, επαναξιολογεί ή προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τα ακόλουθα:

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται στην επιστολή, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4706/2020 να διαθέτει, επιπλέον της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Οι Επιτροπές είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Οι Επιτροπές, όπως αναφέρεται, οφείλουν να διαθέτουν δικό τους Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται είτε από την ίδια την Επιτροπή είτε και από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών, οι οποίες μπορεί να ανατεθούν σε μία Επιτροπή, ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020.

Διευκρινίζεται ότι όπου στον νόμο χρησιμοποιείται ο όρος «κύριο διευθυντικό στέλεχος», «ανώτατο διευθυντικό στέλεχος» ή «διευθυντικό στέλεχος» πρέπει να νοείται εφεξής «κύριο διοικητικό στέλεχος».

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει μάλιστα, οι εταιρείες να υποβάλουν αντίγραφα των αποσπασμάτων πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση, η σύνθεση και η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Σημειωτέον ότι στις Επιτροπές Αποδοχών θα αποφασίζονται οι μισθοί και τα μπόνους των στελεχών με αποτέλεσμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να γνωρίζει από πρώτο χέρι κάθε φορά πού αποφασίζονται τέτοιου είδους παροχές.

Κατά το παρελθόν, ήταν ουκ ολίγες οι περιπτώσεις, ακόμα και σε ζημιογόνες εταιρείες, που οι insiders αποφάσιζαν παχυλές αμοιβές για τους εαυτούς τους και τα πέριξ αυτών μεγαλοστελέχη εις βάρος της ίδιας της εταιρείας και των μετόχων της.

Διαβάστε επίσης:

Από τις 17 Ιουλίου αλλάζουν όλα στο management των εισηγμένων – Η επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο της Folli Follie

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο της Costamare

Το νέο νομοσχέδιο για την Attica Bank – Πώς θα λειτουργήσουν τα θέματα τιτλοποιήσεων


ΣΧΟΛΙΑ