Ναυτιλία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο της Costamare

Στο ΕΣΠΑ η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Costamare Participations για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 912η/12.5.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εγγύηση της «COSTAMARE INC.».ΣΧΟΛΙΑ