F

ΑΓΟΡΕΣ

Από τις 17 Ιουλίου αλλάζουν όλα στο management των εισηγμένων – Η επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο της Folli Follie

Κεφαλαιαγορά: Όλα στο φως για το πόσα παίρνουν τα στελέχη και οι managers των εισηγμένων

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Αλλάζουν όλα στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων και στις Γενικές Συνελεύσεις τους μετά τις 17 Ιουλίου 2021.

Από τις 17 Ιουλίου και μετά οι Γενικές Συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την κάλυψη θέσεων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε ποσοστό 25%, το 1/3 των μελών των Δ.Σ. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και στις Γενικές Συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να γίνονται αναλυτικές παρουσιάσεις βιογραφικών των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τρία χρόνια μετά το μεγάλο σκάνδαλο της Folli Follie, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την Βασιλική Λαζαράκου και το υπουργείο Οικονομικών με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γιώργο Ζαββό φέρνουν νέα πραγματικότητα στο management των εισηγμένων, κόβοντας κάθε παραφυάδα σε σκάνδαλο που μπορεί να θυμίζει Folli Follie και την τραγική για την αγορά οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Οι αλλαγές αναλυτικά

Αναλυτικά, σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Επίσης, το Δ.Σ. αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 20 ημέρες το αργότερο πριν από τη Γ.Σ., ενημέρωση ως προς κάθε υποψήφιο μέλος Δ.Σ. σχετικά με τα εξής:

α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.

β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών.

Αναφορικά με την εκλογή νέου Δ.Σ. ή νέου μέλους/μελών και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς την Γ.Σ. τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. βασιζόμενη στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του υποψήφιου νέου μέλους/μελών του Δ.Σ. και να εξεταστούν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γ.Σ. ή ορίζονται από το Δ.Σ., δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μελών Δ.Σ. επανεξετάζεται από το Δ.Σ. σε ετήσια τουλάχιστον βάση και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

Στην περίπτωση εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Γ.Σ. αποφασίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ή τον Κανονισμό Λειτουργίας της, εφόσον περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη, να καθορίζει καταρχάς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (επιτροπή του Δ.Σ. ή ανεξάρτητη επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα ή αποκλειστικά με τρίτα πρόσωπα). Επίσης, η Γ.Σ. αποφασίζει τη σύνθεση της Επιτροπής, ήτοι τον συνολικό αριθμό των μελών της και τον αριθμό ανά ιδιότητα των μελών της (μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα ή μη). Ως τρίτο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ..

Τέλος, η Γ.Σ. αποφασίζει τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τον έλεγχο της πλήρωσης ή διατήρησης της ανεξαρτησίας του Πρόεδρου και των μελών της Ε.Ε. μετά την 17η Ιουλίου 2021, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ειδικά στο κριτήριο της μη ύπαρξης σχέσης εξάρτησης, η τελευταία εξειδικεύεται.


ΣΧΟΛΙΑ