• ΑΓΟΡΕΣ

  AXIA: Στα €21,20 με σύσταση αγοράς η τιμή στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Γιώργος Περιστέρης, CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Τέρνα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

  Γιώργος Περιστέρης, CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Τέρνα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ


  Η AXIA στην τελευταία της έκθεση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η καθαρή αξία ενεργητικού του ομίλου, είναι στα 2,04 δισ. ευρώ ή 21,20 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας 50% περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας προέρχεται από τις παραχωρήσεις και τις ΑΠΕ που αποτελούν περίπου το 71% του συνόλου. Η επενδυτική τράπεζα αναπροσαρμόζει την τιμή στόχο υψηλότερα στα 21,20 ευρώ ανά μετοχή από 18,20 ευρώ προηγουμένως και επαναλαμβάνει τη σύστασή της για αγορά.

  Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας κορυφαίος όμιλος που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με το τρέχον χαρτοφυλάκιό του να περιλαμβάνει στρατηγικά και ορόσημα περιουσιακά στοιχεία, όπως το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα που εκτείνεται πάνω από 1.500 χιλιόμετρα και τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ΑΠΕ στην Ελλάδα (μέσω της συμμετοχής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά 37,3%) με πάνω από 2GW σε λειτουργία ή υπό κατασκευή. Ο όμιλος αναπτύσσει το 2ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας στο Καστέλι της Κρήτης και το Integrated Casino Resort στην ηπειρωτική Ευρώπη που βρίσκεται στο Ελληνικό σε κοινοπραξία με τη Hard Rock.

  Επιπλέον, ο όμιλος έχει στρατηγική παρουσία στη συμβατική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ομίλου Ήρων, ενός εξέχοντος ανεξάρτητου ενεργειακού παραγωγoύ. Καθώς η Ελλάδα προχωρά την πολυαναμενόμενη ανάπτυξη των υποδομών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει την ικανότητα, την τεχνογνωσία και τον σταθερό ισολογισμό για να προχωρήσει να κυνηγήσει επιλεγμένα νέα έργα και να είναι πιο ανταγωνιστική όταν στοχεύει σε ευκαιρίες που προσφέρουν ανώτερες ταμειακές αποδόσεις.

  Ευκαιρία στην “επενδυτική έκρηξη” στην Ελλάδα

  Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια πολυαναμενόμενη περίοδο σημαντικών δαπανών για υποδομές σε μια προσπάθεια να μειώσει το τεράστιο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μακράς και βαθιάς ύφεσης της χώρας και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί σε τάσεις όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κινητικότητα, η αστικοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Υποστηρίζεται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, και οι προσδοκίες είναι ότι οι συνολικές επενδύσεις σε υποδομές θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς θα παραμείνουν ισχυρές (αποκλειστικά οι επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια θα φτάσουν τα 30 δισ. ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια).

  Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων προσφέρει μακροπρόθεσμες και ορατές ταμειακές ροές με τον όμιλο να αναμένεται να λάβει διανομές μετρητών ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ κατά την εναπομένουσα διάρκεια ζωής των έργων (περίπου 30 έτη). Είναι σημαντικό ότι υπάρχει ευελιξία τιμολόγησης για την αντιμετώπιση πληθωριστικών περιόδων, καθώς οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν μηχανισμούς προσαρμογής της τιμολόγησης για να προστασία των αποδόσεων από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των επιτοκίων.

  Τριπλασιασμός της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ τα επόμενα 4 χρόνια

  Όσον αφορά τον βραχίονα ΑΠΕ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το λειτουργικό και το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων ξεπερνά τα 2GW περίπου (1,2GW περίπου αιολικά, 0,7GW υδροηλεκτρικά έργα αποθήκευσης αντλιών, ενώ το υπόλοιπο είναι ηλιακή ενέργεια) με σχεδόν το 100% της δυναμικότητας να υποστηρίζεται με συμβάσεις σταθερής τιμής για περισσότερα από 17 χρόνια. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι κατά τα επόμενα 4 χρόνια, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 3,3GW περίπου, αλλά η AXIA υιοθετεί μια πιο συντηρητική προσέγγιση, ενσωματώνοντας περίπου 2,9GW, εκτιμώντας τον ετησιοποιημένο ρυθμό αύξησης EBITDA για τα έτη 2022-2026 στο 21,9%.

  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευών βρίσκεται σήμερα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 5,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για τις επόμενες περιόδους. Σημαντικό είναι ότι αναμένονται ισχυρά περιθώρια κέρδους από τα έργα παραχώρησης στα οποία η εταιρεία συμμετέχει και τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του ανεκτέλεστου. Όσον αφορά τα συμβατικά ηλεκτρικής ενέργειας, ο όμιλος κατέχει σήμερα περίπου το 10% της αγοράς (είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα). Η προσπάθεια της εταιρείας να αυξήσει το πελατολόγιό της, σε συνδυασμό με το νέο υπό κατασκευή CCGT ισχύος 877MW (50%- 50% JV) αναμένεται να στηρίξει την κερδοφορία και να συνεχίσει να παρέχει με σταθερές ταμειακές ροές στον όμιλο.

  Υγιής ισολογισμός που υποστηρίζει την περαιτέρω επέκταση

  Το ακαθάριστο χρέος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 (το 1 δισ. ευρώ από το σύνολο των 3 δισ. ευρώ είναι αναγωγή στη μητρική εταιρεία), ενώ περίπου το 70% του συνολικού ακαθάριστου χρέους είναι είτε σταθερό είτε αντισταθμισμένο. Η μόχλευση, σε ενοποιημένη βάση, αναμένεται να αυξηθεί το 2023 καθώς υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, σε 6,4 φορές (από 2,3 φορές το 2022) καθώς ο επενδυτικός κύκλος κορυφώνεται, αλλά θα αρχίσει να μειώνεται το 2024 λόγω της αυξανόμενης κερδοφορίας από τη σταδιακή ωρίμανσης των περιουσιακών στοιχείων. Είναι σημαντικό ότι η εταιρεία έχει τη ρευστότητα καθώς και τα αποθέματα ασφαλείας για να πληρώσει πλήρως όχι μόνο τις μετοχικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, αλλά και να συμμετάσχει σε όλους τους σημαντικούς επερχόμενους διαγωνισμούς.

  Μετά από μια εξαιρετική χρονιά για τον θερμικό τομέα το 2022, η κερδοφορία θα εξομαλυνθεί φέτος, αλλά θα παραμείνει ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Μελλοντικά, το σταθμισμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με ετησιοποιημένο ρυθμό αύξησης 19,7% το 2023-2026 και τα κέρδη ανά μετοχή κατά την ίδια περίοδο με ρυθμό 40%. Τα καθαρά κέρδη στο 2026 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 264 εκατ. ευρώ.

   Διαβάστε επίσης

  Natixis: Η νίκη Μητσοτάκη «κλειδώνει» την επενδυτική βαθμίδα

  Deutsche Bank: Πρωταθλήτρια σε αποδόσεις η αγορά μετοχών της Αθήνας στο α’ εξάμηνο  ΣΧΟΛΙΑ