Ανάπτυξη με διάρκεια στον χρόνο

Κωνσταντίνος Βασιλείου: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης – Από τη θεωρία στην πράξη

  • Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank
Κωνσταντίνος Βασιλείου: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης - Από τη θεωρία στην πράξη

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κωνσταντίνος Βασιλείου


Η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα δεν είναι πια μια απλή προσδοκία, έχει ήδη ξεκινήσει.

Διεθνή και εγχωρία επενδυτικά κεφάλαια αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τη δυναμική της χώρας. Το κλίμα και η εμπιστοσύνη αποκαθίστανται, προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη εγχωρία ρευστότητα. Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες επιτυχημένες εκδόσεις χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η απρόσκοπτη άντληση κεφαλαίων κάθε μορφής των τεσσάρων συστημικών τράπεζων, καθώς και πολλαπλών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, το αποδεικνύουν. Οι αποτιμήσεις των πρόσφατων ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και εξαγορών επιχειρήσεων, υποδεικνύουν ότι η χώρα αντιμετωπίζεται πλέον ως ισότιμος επενδυτικός προορισμός με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, προεξοφλώντας σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή της σε επενδυτική βαθμίδα (Investment Grade) το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, έχοντας σημειώσει υποδειγματική πρόοδο στην εξυγίανσή του, ενισχύει το ρόλο του στη στήριξη και ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο συνδυασμός τραπεζικών χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ελλάδα προαναγγέλλουν μια επενδυτική έκρηξη, που εγγυάται με τη σειρά της μια βιώσιμη και με διάρκεια ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι, με βάση τις εκτιμήσεις μας, την επόμενη τριετία, η Eurobank αναμένεται να επιτύχει καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξεως των 3,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκταμιεύσεις ύψους άνω των 7 δισ. ευρώ. Ήδη, η Τράπεζά μας έχει τοποθετηθεί και χρηματοδοτεί όλα σχεδόν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της χώρας. Στηρίζει εμπράκτως όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση σε αυτούς που θα διαδραματίσουν, κατά την εκτίμησή μας, κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη, όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, η Ενέργεια, οι Υποδομές και το Real Estate. Πρωταγωνιστεί σε κάθε προσπάθεια μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας ενεργό ρολό συμβουλεύοντας, χρηματοδοτώντας και αντλώντας τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που ενεργοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη ταχύτητα. Το σύνολο των πόρων του Ταμείου και των λοιπών Διαρθρωτικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τη μόχλευση από τραπεζικά δάνεια και ιδιωτικά κεφάλαια, θα ξεπεράσουν την επόμενη εξαετία τα 72 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία και μια μεγάλη πρόκληση, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό μας μέλλον, την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και την ευημερία μας. Δεν είναι το πρωτοφανές μέγεθος των υπό αξιοποίηση κεφαλαίων που συνιστά την ιστορική ευκαιρία, αλλά κυρίως η μεταρρυθμιστική τους στόχευση, μετασχηματίζοντας το παραγωγικό μας μοντέλο, με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, την περεταίρω ψηφιοποίηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την έμφαση στην έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και την απαραίτητη μεγέθυνση των επιχειρήσεων που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους.

Αυτή τη μοναδική ευκαιρία υποδεχόμαστε ήδη στην Eurobank και είμαστε πανέτοιμοι, με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή, να στηρίξουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, τον αναπτυξιακό κύκλο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους είναι η ζωντανή ιπποδύναμη στον αναπτυξιακό κινητήρα. Ο ρόλος μας είναι να τις υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο ώστε να επιταχυνθεί η προσπάθειά τους, η οποία θα τις ενισχύσει και ακολούθως θα οδηγήσει την οικονομία σε άνθιση. Παράλληλα, η ευθύνη μας είναι να κατευθύνουμε τα κεφάλαια που διαχειριζόμαστε σε βιώσιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες που εντάσσουν στο σχεδιασμό τους την απαραίτητη προσαρμογή στα κριτήρια ESG και δημιουργούν μακροχρόνια αξία για όλους (Social Inclusiveness).

Στη προσπάθειά μας βέβαια, για μια ανάπτυξη που θα αντέχει στο χρόνο, ο ίδιος ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας, καθώς είναι πολλές οι προκλήσεις και πολλά ακόμα όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα και ταυτόχρονα στην κατεύθυνση αναδιοργάνωσης του κράτους, επίσπευσης της απόδοσης δικαιοσύνης και κυρίως, προσέλκυσης ικανού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η αναπτυξιακή μας πορεία κινδυνεύει να μην πέτυχει τους ρυθμούς που επιθυμούμε αν δε κινητοποιήσουμε και προσελκύσουμε τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, που να μπορούν να ανταποκριθούν και να στηρίξουν τις ανάγκες που δημιουργεί η ίδια η ανάπτυξη. Στην πράξη ανακόπτεται και αντιστρέφεται το brain drain. Με δράσεις και κίνητρα αναγνώρισης των ικανοτήτων με ικανοποιητικές αμοιβές και ουσιαστικές ευκαιρίες εργασιακής και κοινωνικής εξέλιξης. Μόνον έτσι θα καταφέρουμε να τροφοδοτήσουμε τις εθνικές εργασιακές μας ανάγκες προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας μας, αντί να τροφοδοτούμε αντίστοιχες άλλων χωρών, όπως συνέβη στη δεκαετία της κρίσης. Είναι εθνική ανάγκη και πρέπει να γίνει εθνικός μας στόχος.

Συνοψίζοντας, για την επίτευξη μιας δυναμικής αναπτυξιακής πορείας, έχει μεγάλη σημασία η διαρκής ενίσχυση του θετικού κλίματος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία εντός και εκτός συνόρων, με πράξεις. Οφείλουμε να συνεργαστούμε στην ταχεία υλοποίηση μιας αναμφισβήτητα φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής ατζέντας μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού τοπιού, τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, την απαρέγκλιτη διατήρηση υγιών δημοσιονομικών και τη βελτίωση των προοπτικών στην αγορά εργασίας, κατοχυρώνοντας μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για όλους στην προσεχή δεκαετία.

Κωνσταντίνος ΒασιλείουΣΧΟΛΙΑ