Ανάπτυξη με διάρκεια στον χρόνο

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βασική προϋπόθεση για μια ανθεκτική ανάκαμψη η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες

  • Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ. Μιχαηλίδου: Επέκταση προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» για 800 ωφελούμενους

Η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου


Καθώς η πανδημία Covid-19 κλείνει το δεύτερο έτος της και οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς, η ελληνική οικονομία, αν και δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την παγκόσμια κρίση που δημιούργησε ο κορονοϊός, δε σταματά να στοχεύει στην αλλαγή σελίδας. Στην πορεία σταθερής ανάπτυξης εξασφαλίζουμε τα επόμενα χρόνια τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αλλά και σταθερών, καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας.

Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη, εννοούμε ανάπτυξη για όλους και σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς που, για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι και κοινωνικά βιώσιμη αλλά και, προσέξτε, επειδή είναι συμπεριληπτική είναι και οικονομικά βιώσιμη.

Εφόσον λοιπόν στοχεύουμε σε μια ανθεκτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, οφείλουμε να θέσουμε ως βασική προϋπόθεση τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες.

Ειδικότερα, για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους ηλικιωμένους, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην εργασία.

Γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό, επενδύουμε στην προσχολική αγωγή και χτίζουμε το Πρόγραμμα «Κυψέλη» σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας μας. Στόχος μας είναι όλα τα παιδιά από 6 μηνών μέχρι 4 ετών, ανεξαρτήτως σταθμού, περιοχής και κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, να λαμβάνουν τις απαραίτητες για την ηλικία τους παροχές, γνώσεις και ερεθίσματα.

Υποστηρίζουμε τη σωστή γνωστική, συναισθηματική και κινητική ανάπτυξή τους, αναγνωρίζοντας ποσό κρίσιμη είναι για το μέλλον τους αλλά και το μέλλον της χώρας μας.

Φροντίζουμε για την έγκαιρη ανίχνευση μαθησιακών  δυσκολιών και αναπτυξιακών διαταραχών των παιδιών και υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για παρεμβάσεις σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Καθιερώνουμε τον Προσωπικό Βοηθό με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων των συμπολιτών μας με αναπηρία αλλά και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Επιδιώκουμε μια ανεπτυγμένη κοινωνία σε όλους τομείς, με ισχυρή οικονομία και μια αγορά εργασίας στην οποία η συμπερίληψη θα αποτελεί κοινό παρονομαστή για όλους μας.

Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΣΧΟΛΙΑ