Τράπεζες

Αποκαλυπτικό για Τράπεζα Πειραιώς: Όλα όσα είπε ο Χρήστος Μεγάλου στο Λονδίνο για Intrum και στρατηγικό πλάνο

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, κ. Χρήστο Μεγάλου, ξεκίνησε σήμερα στο Λονδίνο η ενημέρωση των επενδυτών από κλιμάκιο της Τράπεζας Πειραιώς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την πορεία του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της τράπεζας και με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης της συμφωνίας ανάθεσης της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της τράπεζας στην Intrum.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε επίσης, όπως αναμενόταν, ότι διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας με ισχυρό όμιλο από την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (σύμφωνα με πληροφορίες ιαπωνικό) για την παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με στόχο τη διεύρυνση της ικανότητας παραγωγής εσόδων και την καλύτερη διαχείριση του ισολογισμού της.

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας, εφόσον υλοποιηθεί, θα είναι η παροχή εξειδικευμένων και ανταγωνιστικών λύσεων χρηματοδότησης σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη συμφωνία με την Intrum, η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη στρατηγική μείωσης των κινδύνων της τράπεζας.

Τα βασικά σημεία της στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum είναι τα εξής:

* Η εδραίωση μίας ανεξάρτητης ηγετικής δύναμης στην εξυπηρέτηση των NPEs στην Ελλάδα.

* O servicer θα διαχειρίζεται τα υφιστάμενα NPEs και τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και νέες εισροές

* Δημιουργούνται δύο εταιρείες εξυπηρέτησης, μία για τα NPEs και μία για τα ακίνητα, αλλά με μία πλατφόρμα λειτουργίας.

* Η ίδια πλατφόρμα θα διαχειρίζεται επίσης και NPEs τρίτων μερών.

* Στο Διοικητικό Συμβούλιο των νέων εταιρειών θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και της Intrum.

* Η εταιρεία διαχείρισης των NPEs θα αδειοδοτηθεί και θα υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα οφέλη της συνεργασίας με την Intrum είναι:

– Η διευκόλυνση μεγάλων συναλλαγών (εξυπηρέτηση μεγάλων χαρτοφυλακίων, διευκόλυνση μελλοντικών τιτλοποιήσεων και συστημικών λύσεων).

– Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

– Η Τράπεζα Πειραιώς έχει όφελος από την αύξηση της enterprise value των δύο εταιρειών εξυπηρέτησης, διατηρεί assets και έσοδα στον ισολογισμό της.

– Με την εμπειρία που διεθέτει η Intrum, αυξάνονται οι πιθανότητες ανάκτησης των NPEs από την Τράπεζα Πειραιώς, διευκολύνοντας την υπερκάλυψη των στόχων που έχει θέσει η τράπεζα για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων της.

– Η διεύθυνση της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορέσει να επικεντρωθεί και πάλι κατά κύριο λόγο σε βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, γεγονός που θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα για τον Όμιλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το mononews.gr, η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι μέσω της συνεργασίας με την Intrum, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και απελευθερώνοντας σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων.

Η συμφωνία σε αριθμούς

* Η αρχική σύμβαση με την Intrum θα είναι 10ετούς διάρκειας.

* Η συνολική αξία της πλατφόρμας που δημιουργείται αποτιμάται στα 410 εκατ. ευρώ. Η Intrum θα συμβάλλει με 80%, συμμετέχοντας με 328 εκατ. ευρώ.

* Η συναλλαγή προγραμματίζεται να κλείσει την 1η Οκτωβρίου 2019.

* CEO και των δύο servicers αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

* Στο σχήμα θα απασχοληθούν περίπου 1300 άτομα.

* Η πλειονότητα των εξυπηρετούμενων NPEs θα μεταφερθεί σε Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα αναλαμβάνει και την τιτλοποίησή τους.

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα υλοποιηθεί η συμφωνία με την Intrum