Τράπεζες

ΤτΕ: Η άνοδος των επιτοκίων «πάγωσε» τη ζήτηση για νέα στεγαστικά

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας


Λιγότερα από 1.000 στεγαστικά κάθε μήνα πέρυσι χορήγησαν οι τράπεζες, καθώς με εξαίρεση το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι εκταμιεύσεις για αγορά κατοικίας κινήθηκαν με χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία που παραθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2023) δείχνουν ότι το 2022: Εκταμιεύθηκαν 11.013 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,109 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη των τραπεζών ήταν ότι το 2022 οι εκταμιεύσεις για στέγη θα διαμορφώνονταν στο επίπεδο του 1,3 με 1,5 δις ευρώ.

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 τα αιτήματα για στεγαστικά δάνεια σημείωσαν κάμψη με την ΤτΕ να σημειώνει πως «στη μείωση της ζήτησης συνέτειναν κυρίως η αύξηση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων και η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης» και σημειώνει πως  ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων παρέμεινε αρνητικός (Μάρτιος 2023: -3,7%).

Σχεδόν τα 8 στα 10 στεγαστικά που εκταμιεύθηκαν πέρυσι έχουν σταθερό επιτόκιο, Σύμφωνα με την ΤτΕ το 63% έχει σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών, το 15% εκταμιεύθηκε με σταθερό επιτόκιο για περίοδο 5-10 χρόνια, και έτσι οι δανειολήπτες είναι προστατευμένοι από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή ίση του 1 έτους αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,5% του συνόλου των νέων δανείων.

Σε ότι αφορά τώρα τη διάρκεια του δανείου, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στα 23 χρόνια.

Ειδικότερα το 40% έχουν διάρκεια από 15-25 χρόνια, το 35% των δανειοληπτών επιλέγουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους σε βάθος 25 με 30 χρόνια. Το 20% είναι διάρκειας μέχρι 15 χρόνια και το 5% έχει διάρκεια πάνω από 30 χρόνια.

Να σημειωθεί πως το συντριπτικό ποσοστό (96,9%) των εκταμιεύσεων προορίζονται για αγορά οικιστικών ακινήτων για ιδιοκατοίκηση, ενώ μόλις το 3,1% αφορά δάνεια για αγορά οικιστικών ακινήτων προς εκμίσθωση.

Με βάση τώρα τους δείκτες δανείου προς αξία ακινήτου, διαθέσιμο εισόδημα και ικανότητα εξυπηρέτησης κατά την έγκριση, οι  εκταμιεύσεις των δανείων που εξασφαλίζονται από οικιστικά ακίνητα ταξινομούνται σε τρεις ομάδες κινδύνου (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό).

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιεύσεων (δηλαδή 71,4%) κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (πράσινη απόχρωση), επομένως σε δανειολήπτες με επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης δανείου.

Το 27,5% των εκταμιεύσεων δανείων χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κινδύνου (πορτοκαλί απόχρωση).

Οι εκταμιεύσεις δανείων που ταξινομούνται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κόκκινη απόχρωση) αντιστοιχούν σε μόλις 1,1% επί του συνόλου.

Διαβάστε επίσης 

ΤτΕ: Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα – Ζητεί περαιτέρω μείωση των NPEs

Γ. Στουρνάρας: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για όλες τις προεκλογικές εξαγγελίεςΣΧΟΛΙΑ