Τράπεζες

ΤΧΣ: Εκλογές και επενδυτική βαθμίδα θα δώσουν το σήμα της εξόδου από τις τράπεζες

Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ταμειου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροτητας (ΤΧΣ)

Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ταμειου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροτητας (ΤΧΣ)


Η επενδυτική βαθμίδα και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών είναι οι δύο κρίσιμες παράμετροι για την έξοδο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο mononews, πηγές που γνωρίζουν από κοντά τη διαδικασία,  το Ταμείο θα ακολουθήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αποεπένδυση του και θα περιμένει τόσο την διεξαγωγή των εκλογών, όσο και την επενδυτική βαθμίδα.

-Γιατί να διαθέσει τώρα τα ποσοστά του και να μην περιμένει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γιατί να πουλήσει πριν, όταν η επενδυτική βαθμίδα θα έχει οπωσδήποτε θετική επίπτωση στις αποτιμήσεις των τραπεζών,  στο Χρηματιστήριο, στο ενδιαφέρον των επενδυτών, λένε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου και το  Ταμείο ανακοινώνοντας την στρατηγική αποεπένδυσης του από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έδειξε ακριβώς με ποιον τρόπο θα κινηθεί καθώς όπως σημειώνει: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποεπένδυσης, το ΤΧΣ θα επιδιώκει να ενισχύσει την αξία του χαρτοφυλακίου του, παρότι ο σχεδιασμός, η δομή, η διαδικασία και η εκτέλεση των επιμέρους συναλλαγών θα είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της αγοράς και στις επιδόσεις των Τραπεζών». Που σημαίνει ότι δεν θα βιαστεί να πουλήσει τα ποσοστά του καθώς ο χρόνος που έχει μπροστά του για να «φύγει» από τις τράπεζες λήγει στο τέλος του 2025.

Το ΤΧΣ έχει ανοίξει τα χαρτιά του, και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσει ανταγωνιστική διαδικασία για τη διάθεση των ποσοστών του, ακόμα και στην περίπτωση των αυτόκλητων προσφορών.

Όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα το Ταμείο έχει  δεχθεί προσφορά από το  ιταλικό private equity fund ΙΟΝ για την απόκτηση του 27%, του συνόλου δηλαδή των μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας 452,4 εκατ. ευρώ (1,34 ευρώ ανά μετοχή). Ενώ άνευ  ουσίας χαρακτηρίζεται το ενδιαφέρον του κρατικού  fund της Σαουδικής Αραβίας, το Public Investment Fund – PIF για το 20% της Εθνικής Τράπεζας, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσφορά.

Ειδικά για τις αυτόκλητες προσφορές η στρατηγική του ΤΧΣ προβλέπει πως:

-Εάν  οι  συζητήσεις  είναι  επιτυχείς,  το  Ταμείο  θα  υπογράψει  με  τον  επενδυτή  μια  υπό  όρους συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τους συμφωνηθέντες όρους και θα επιτρέπει στο ΤΧΣ να αναζητήσει εναλλακτικές προσφορές για μια περίοδο 4 έως 8 εβδομάδων.

– Το ΤΧΣ θα δημοσιοποιήσει τους όρους της υπό όρους συμφωνίας (τιμή και βασικούς όρους) και θα καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν καλύτερους όρους να απευθυνθούν στον σύμβουλο διάθεσης.

-Το  Ταμείο  θα  αξιολογήσει  ποιες αποτελούν «καλή  τη πίστει» προσφορές. Αυτοί οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες με τον 1ο  πλειοδότη και την  υπό όρους συμφωνία που υπέγραψε με το ΤΧΣ.

-Εάν δεν ληφθεί καλύτερη προσφορά μέχρι το τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου, η συμφωνία με τον 1ο  πλειοδότη θα καταστεί δεσμευτική για το ΤΧΣ.

-Εάν  το  Ταμείο  λάβει  μια  ανταγωνιστική  προσφορά  καλύτερη  από  αυτή  που  έκανε  ο  1ος   πλειοδότης,  θα  δοθεί  η ευκαιρία  στον 1ο   πλειοδότη  να αντιστοιχίσει  τη  νέα  προσφορά (θα πρέπει  να  προσφέρει  αντίστοιχη  τιμή  και  να  συμφωνήσει  για  καλύτερους  όρους  και προϋποθέσεις) ή να προσφέρει καλύτερους όρους,

– Εάν ο 1ος πλειοδότης δεν προβεί σε αντίστοιχη προσφορά με την ανταγωνιστική προσφορά, τότε το ΤΧΣ θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον καλύτερο ανταγωνιστικό πλειοδότη και θα ανακοινώσει τη συναλλαγή.

– Εάν ο 1ος πλειοδότης προβεί σε αντίστοιχη προσφορά ή προσφέρει καλύτερους όρους, τότε θα χρησιμοποιηθεί  διαδικασία  δημοπρασίας  μεταξύ  του  1ου  πλειοδότη  και  του  καλύτερου ανταγωνιστή  για  να  αναδειχθεί  ο  προτεινόμενος  πλειοδότης  και,  εάν  απαιτείται,  θα υπογραφούν νέα νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον καλύτερο ανταγωνιστικό πλειοδότη.

Διαβάστε επίσης:

ΤΧΣ: Στη δημοσιότητα η Στρατηγική Αποεπένδυσης από τις τράπεζες – Τα κύρια σημεία

JP Morgan: Κερδισμένες οι τράπεζες από το σχέδιο αποεπένδυσης του ΤΧΣ

NBG Securities: Θετική για όλες τις ελληνικές τράπεζες – Κορυφαία επιλογή η ΠειραιώςΣΧΟΛΙΑ