Τράπεζες

Σκληρός γρίφος το DTC για τις ελληνικές τράπεζες – Τρεις τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


H αναβαλλόμενη φορολογία που αποτελεί περίπου το 55% των κεφαλαίων των τραπεζών διαμορφώνει ένα σαφές πρόβλημα για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αναζητούν τρόπους για να το αντιμετωπίσουν.

Άλλωστε οι ελληνικές τράπεζες που έχουν κάνει χρήση του αναβαλλόμενου φόρου έχουν ήδη διαμορφώσει προτάσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του κρίσιμου αυτού ζητήματος.

Και με δεδομένο πως οι θεσμοί έχουν διαμορφώσει στο πλαίσιο της πανδημίας συνθήκες κεφαλαιακής χαλάρωσης, ίσως αυτή είναι η σωστότερη ώρα για τις σχετικές αποφάσεις.

Τρεις τρόποι για την αντιμετώπιση του DTC

H αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προσδιορίζεται σε 15,4 δισ. ευρώ.

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση λειτουργεί με τον εξής τρόπο:

* Όταν μια τράπεζα επιτυγχάνει κέρδη, πχ.  10 εκατ., το 24% που είναι ο φορολογικός συντελεστής απομειώνει κατά 2,4 εκατ. την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα κεφάλαια.

* Όταν καταγράφει ζημίες μια τράπεζα εκ προκειμένω π.χ. ζημία 10 εκατ. ευρώ, το 24% που είναι ο φορολογικός συντελεστής ή 2,4 εκατ. του DTC μετατρέπεται σε κεφάλαιο υπέρ του Δημοσίου.

Κάτω από τη γενική αρχή της αναβάθμισης της ποιότητας των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως άλλωστε επιτάσσει και η Βασιλεία ΙΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας επιχειρούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συμβεί αυτό. Δηλαδή κάτω από τις οποίες το DTC θα μετέχει λιγότερο στα κεφάλαια των τραπεζών.

Ας σημειωθεί βεβαίως πως ο αναβαλλόμενος φόρος δεν αποτελεί αποκλειστικά πρόβλημα της χώρας αλλά και άλλων χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία αλλά και η Πορτογαλία που έχουν αντιμετωπίσει το θέμα με διάφορους χειρισμούς.

Για την παρελθούσα δύσκολη χρονιά τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αντιμετώπισαν το θέμα του DTC μέσω του hive down που επιτρέπει στις τράπεζες παρά το γεγονός πως δεν έχουν κέρδη να μην ενεργοποιήσουν την προβληματική ρήτρα που θα οδηγούσε σε bail in.

Όμως ο σημαντικότερος τρόπος που οι τράπεζες έχουν για να αντιμετωπίσουν το θέμα του DTC είναι μέσω της κερδοφορίας τους, της εξυγίανσης του ισολογισμού τους και της κεφαλαιακής τους ενίσχυσης.

Συγχρόνως θα επιχειρηθεί μια ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίον οι τράπεζες διαχειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο.

Είναι ενδεχόμενο να καταλήξει στους θεσμούς η πρόταση των τραπεζών να αλλάξουν τα ποσοστά κατά έτος ιδιαίτερα στις κρίσιμες αυτές χρήσεις της πανδημίας χωρίς να αλλάξει συνολικά η διαχείριση του DTC για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου που φαίνεται να προβληματίζει έντονα και την τράπεζα της Ελλάδος είναι δύσκολο να έχει μια λύση άμεση μιας ακόμη και εάν το κόστος επιμεριζόταν μέσα σε μια πενταετία θα έπρεπε με βάση τα λογιστικά πρότυπα IFRS9 να λογιστικοποιηθεί στην αρχή της πενταετίας στοιχείο το οποίο θα έδινε μια προβληματική εικόνα για το προσεχές χρονικό διάστημα.


ΣΧΟΛΙΑ