• Τράπεζες

  Servicers: Πληρώνουμε το πρόστιμο 790 χιλ. ευρώ, προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαιωθούμε

  Ο Τάσος Πανούσης από την doValue, o Θόδωρος Αθανασόπουλος της Cepal και ο Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum

  Ο Τάσος Πανούσης από την doValue, o Θόδωρος Αθανασόπουλος της Cepal και ο Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum


  Στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια θα προσφύγουν οι servicers στους οποίους το Υπουργείο Ανάπτυξης επέβαλε χρηματικά πρόστιμα 790 χιλιάδες ευρώ, καθώς όπως υποστηρίζουν πηγές των εταιρειών διαχείρισης οι καταγγέλλοντες δανειολήπτες έχουν αποζημιωθεί.

  Ωστόσο, πρώτα θα πληρώσουν τα πρόστιμα και μετά θα προσφύγουν.

  Συγκεκριμένα τα παράπονα των δανειοληπτών για καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων για ρύθμιση «κόκκινων» οφειλών τους, αλλά και οι ενημερώσεις μέσω εισπρακτικών εταιρειών εταιρείες για οφειλές που είχαν όμως  εξυπηρετηθεί οδήγησε για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης να επιβάλλει Διοικητικά πρόστιμα ύψους 790.000 ευρώ σε τρεις Servicers.

  Πρόκειται για τις doValue, την Cepal  και την Intrum.

  Πηγές των  Εταιρειών Διαχείρισης σημειώνουν πως οι «παρατυπίες» αυτές αφορούν παλιές περιπτώσεις υπογραμμίζοντας από «έχουν γίνει μεγάλα βήματα και σημαντικές επενδύσεις και στην πλατφόρμα ενημέρωσης των δανειοληπτών ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις».

  Υπογραμμίζουν πως θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια καθώς οι εταιρείες αναγνώρισαν το λάθος τους και αποζημίωσαν τους  δανειολήπτες που έκαναν τις καταγγελίες.

  Τα σφάλματα εκ παραδρομής

  Οι servicers –σύμφωνα με την ίδια πηγή– διαχειρίζονται υποθέσεις σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων δανειοληπτών, γίνονται και σφάλματα εκ παραδρομής. Όμως, έχουμε κάθε διάθεση να λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Και οι επενδύσεις στην πλατφόρμα που κάναμε με τον τελευταίο νόμο έχουν αυτόν ακριβώς τον σκοπό να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα.

  Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1,520 εκατ  ευρώ.

  Οι καταγγελίες για τις οποίες υποβλήθηκαν τα πρόστιμα των 790 χιλιάδες ευρώ αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2023, ενώ το προηγούμενο μεγάλο πρόστιμο 670.000 ευρώ αφορούσε καταγγελίες του 2022.

  Συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου επέβαλλε:

  Πρόστιμα συνολικού ύψους 330.000 ευρώ στην doValue επειδή:

  • Ανέθετε σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών την ενημέρωση δανειοληπτών για ληξιπρόθεσμη οφειλή τους που είχε ήδη εξοφληθεί.
  • Ανέθετε σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών την ενημέρωση δανειοληπτών για ληξιπρόθεσμη οφειλή τους ενώ οι οφειλέτες είχαν υποβάλει αίτηση κήρυξης πτώχευσης που είχε γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο,
  • Ενημέρωνε δανειολήπτες περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, σε περιπτώσεις που είτε ο δανειολήπτης κατέβαλε προσηκόντως τις δόσεις του δανείου είτε είχε υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν.3869/2010 τηρώντας τη δικαστική ρύθμιση.

  Στην Cepal επιβλήθηκε πρόστιμο 280.000 ευρώ,  για:

  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ελέγχου της εξουσιοδότησης των νόμιμων εκπροσώπων των οφειλετών και της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης ρύθμισης της οφειλής τους.
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων των δανειοληπτών που αφορούν σε εξέταση αιτήματος ρύθμισης της οφειλής τους και έκδοσης βεβαίωσης υπολοίπου οφειλής.
  • Δυσχέρεια στην επικοινωνία των δανειοληπτών με την εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών τους.

  Η INTRUM θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 180.000 ευρώ για:

  • Μη ορθή ενημέρωση για το υπόλοιπο των οφειλών του δανειολήπτη με σκοπό την ολική εξόφληση εκ μέρους του, καθώς και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημά του σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεών του.
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση αιτήματος δανειολήπτη περί αντιλογισμού ποσού που είχε κατατεθεί εκ παραδρομής.
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα δανειολήπτη σχετικά με την αποστολή του υπολοίπου του δανείου ενταγμένου στον ν. 3869/2010.

  Στα τέλη του 2023 το υπουργείο είχε επίσης επιβάλλει πρόστιμα  670.000 ευρώ για παραβάσεις στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα:

  Στην doValue πρόστιμο  435.000 ευρώ επειδή: α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούταν χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτών (πρόστιμο ύψους 385.000 ευρώ) και β) Προέβη σε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής (πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ).

  Στην Cepal πρόστιμο συνολικού ύψους 235.000 ευρώ επειδή: α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτής καθώς και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του Ν 3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα και β) Προέβη σε αναθέσεις εντολών σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι οποίες  είχαν υποβληθεί σε δικαστική ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα.

  Να σημειωθεί ότι πέρυσι οι  Εταιρείες Διαχείρισης προχώρησαν σε συναινετικές ρυθμίσεις για δάνεια ύψους  6,4 δισ.  ευρώ περισσότερων από 140.000 οφειλετών.

  Όπως έχουν ανακοινώσει το 2023:  Δέχθηκαν πάνω από 118.000 κλήσεις τον μήνα, με το επίπεδο εξυπηρέτησης (δηλαδή το ποσοστό εισερχομένων κλήσεων που απαντήθηκε εντός του επιθυμητού χρόνου των 20’’), στο  90% για το μήνα Δεκέμβριο.

  – Επεξεργάστηκαν πάνω από 27.000 αιτήματα το μήνα, απαντώντας χωρίς καθυστερήσεις.

  – Ανταποκρίθηκαν σε περίπου 10.000 παράπονα πελατών, κυρίως αναφορικά με νομικά θέματα και θέματα πληροφόρησης.

  Τέλος σύμφωνα με το νέο νόμο η ΤτΕ μπορεί επίσης να επιβάλλει χρηματικές ποινές στους servicers που δεν συμμορφώνονται με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, και να φτάσει μέχρι την αφαίρεση άδειας λειτουργίας τους.

  Να σημειωθεί ότι πέρυσι η ΤτΕ πραγματοποίησε ελέγχους σε Intrum και Θεά Άρτεμις, ενώ για φέτος θα ελεγχθούν διεξοδικά άλλες δύο εταιρείες διαχείρισης.

  Διαβάστε επίσης:

  Servicers: Πρόστιμα 790.000 ευρώ σε doValue, Cepal και Intrum για αθέμιτες πρακτικές με τα κόκκινα δάνεια

  Ο Άνθιμος Θωμόπουλος μπαίνει στα «κόκκινα» δάνεια με την Hellenic ReFinance – Εκτός παιχνιδιού 5 servicers

  Αλλάζουν όλα για τους servicers: Τα νέα δικαιώματα των οφειλετών και οι αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης  ΣΧΟΛΙΑ