Τράπεζες

Πώς θα γίνει η επιδότηση των τόκων της πρώτης κατοικίας – Στο τραπέζι με τους θεσμούς το πρόγραμμα «γέφυρα» του ΥΠΟΙΚ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια για την αξία της πρώτης κατοικίας, το εισόδημα και την περιουσία του δανειολήπτη, θα επιδοτεί το δημόσιο τη δόση του στεγαστικού δανείου για όσα νοικοκυριά πλήττονται από την οικονομική κρίση λόγω πανδημίας.

Η επιδότηση θα αφορά τρεις κατηγορίες δανειοληπτών:

• όσους ήταν συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους μέχρι το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης

• όσους είχαν έως τότε δάνεια σε καθυστέρηση έως 90 ημερών και

• όσους είχαν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Η επιδότηση της δόσης που θα αναλάβει το Δημόσιο θα ισχύσει για 9 μήνες, αλλά θα βαίνει μειούμενη ανά 3μηνο και οι προϋποθέσεις συζητήθηκαν χθες σε τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς, οι οποίοι ζήτησαν να ισχύσει με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν σήμερα για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του νόμου 4605.

Τα κριτήρια αυτά είναι:

• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ εάν οι οφειλές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 εξαρτώμενα μέλη).

• Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τα 100.000 ευρώ ανά πιστωτή, εάν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Στο ανεξόφλητο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι συμβατικοί τόκοι και πιθανά έξοδα εκτέλεσης.

• Η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας, καθώς και τα μεταφορικά μέσα, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του αιτούντος, του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών είναι το ύψος της επιδότησης, αλλά και οι προϋποθέσεις προστασίας να είναι πιο γενναιόδωρες για τους συνεπείς δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την κρίση. Με δεδομένο ότι το σημερινό καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του ν. 4605 λήγει στα τέλη Ιουλίου, τα κριτήρια θα πρέπει να οριστικοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου προκειμένου στη συνέχεια το «πρόγραμμα γέφυρα» να ψηφιστεί από τη Βουλή και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.


ΣΧΟΛΙΑ