Τράπεζες

Όλο το νομοσχέδιο: Πώς θα γίνεται η ανάκτηση των κόκκινων δανείων – Μετεξέλιξη του Ηρακλή σε επενδυτικό εργαλείο

Ηρακλής Ζαββός

Ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κ. Γιώργος Ζαββό


Και  επενδυτική κουλτούρα  αποκτά  ο Ηρακλής που όπως όλα δείχνουν θα συμπεριλάβει στους κόλπους του νέα εργαλεία για την ανάκτηση των κόκκινων δανείων.

Το θεσμικό πλαίσιο για τον Ηρακλή ΙΙ θα σταθεί υποβοηθητικά στους φορείς προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους ανάκτησης που προβλέπονται στις συμβάσεις τους και με τον τρόπο αυτόν να ενισχυθεί η αξία των τίτλων.

Τη δυνατότητα σύστασης εταιριών Real Estate που θα συνδέονται με τα SPV σχήματα,  δηλαδή τις εταιρίες  ειδικού σκοπού που δημιουργούνται για τις τιτλοποιήσεις των τραπεζών στον Ηρακλή, θα συμπεριλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τον Ηρακλή ΙΙ.

Mε τον τρόπο αυτόν ικανοποιείται  το επόμενο βήμα που είναι η επενδυτική διαχείριση των ακινήτων τα οποία  καταλήγουν στις δεξαμενές των πιστωτικών ιδρυμάτων και των servicers   και αποτελούν ενέχυρα των κόκκινων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές το νέο νομοσχέδιο θα δίδει δυνατότητες επενδυτικών συνδυασμών στους φορείς του Ηρακλή  μέσα από εργαλεία επίτευξης των τελικών τους στόχων.

 Πως θα λειτουργούν τα SPVs 

Τα SPVs αν και συστήνονται από τις τράπεζες και φιλοξενούν την κάθε μία τιτλοποίηση  κόκκινων δανείων χωριστά (πχ. για το Galaxy της Alpha Bank συστάθηκαν πέντε τέτοια σχήματα),ανήκουν στους επενδυτές που αναλαμβάνουν τα mezzanine notes, τα οποία έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο και τη μικρότερη δυνατότητα ανάκτησης.

Η έγκριση του Ηρακλή ΙΙ αναμένεται να ληφθεί την προσεχή εβδομάδα από τους θεσμούς και τότε θα ξεκινήσει η συγγραφή του νέου πλαισίου που θα οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο  θα υπάρξουν σημαντικές ευχέρειες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο το οποίο διέπει τον Ηρακλή Ι.

Μέσα από τον καινούριο νόμο θα δοθεί λοιπόν η δυνατότητα επενδυτικών εργαλείων  που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων των ανακτήσεων τις ανακτήσεις, κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν  στον πρώτο Ηρακλή.

Ας μην ξεχνάμε πως οι ανακτήσεις σε τίτλους mezzanine θα πρέπει να θεωρούνται περίπου αδύνατες μέσα από ρυθμίσεις ή έστω και από κουρέματα.

Οπου λοιπόν υπάρχουν ενέχυρα ή σχετικές εγγυήσεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν.΄

Ακριβαίνουν με μέτρο οι εγγυήσεις

Εν τω μεταξύ και παρά την ανοδική τάση των επιτοκίων το κόστος των εγγυήσεων παραμένει σε μάλλον χαμηλά επίπεδα μιας και τα CDS στηρίζονται κυρίως στη  διαφορά των επιτοκίων των ελληνικών ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών και το spread στη συγκεκριμένη περίπτωση παραμένει σταθερό.

Υπήρξε λοιπόν αύξηση η οποία ωστόσο είναι σχετικώς περιορισμένη.

Για την κρατική εγγύηση που αφορά τα senior ομόλογα, στην παρούσα φάση το κόστος για τις τράπεζες  – αν αυτές έπρεπε να κλειδώσουν σήμερα  τις τιμές- θα διαμορφώνονταν  για τα τρία έτη  σε 50 πόντος για τα 4 έως 5 έτη στους 149 πόντους, για τα 6έως 7 έτη στους 233 πόντους, για τα 8,9,10 έτη στους 381 πόντος για τα 11 και 12 έτη στους 130 πόντους.

 


ΣΧΟΛΙΑ