Τράπεζες

Το «μυστικό όπλο» των τεσσάρων τραπεζιτών για τα stress tests


Το κεφαλαιακό «μαξιλάρι ασφαλείας» που διαθέτουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας αναμένεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο «όπλο» τους στη μάχη των stress tests. Για την οποία ολοένα και περισσότεροι διεθνείς οίκοι εκτιμούν ότι δεν θα οδηγήσει σε έναν τρίτο γύρο ανακεφαλαιοποιήσεων. Υπό τις παρούσες συνθήκες τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών διαμορφώνονται στα 29,7 δισ. ευρώ, όταν για να καλυφθεί το ελάχιστο όριο που έχει θεσπιστεί για τους δείκτες φερεγγυότητας απαιτούνται 21,9 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου και με βάσει τα στοιχεία που πηγάζουν από τις λογιστικές καταστάσεις του περσινού 9μηνου, το κεφαλαιακό πλεόνασμα διαμορφώνεται στα 7,8 δισ. ευρώ. Κάτι το οποίο πιστεύεται βάσιμα ότι δεν θα υποστεί ουσιώδη μεταβολή στην ολοκλήρωση της χρήσης του 2017.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 συστημικοί όμιλοι έχουν ραπορτάρει στην Τράπεζα της Ελλάδος τις επιδόσεις τους για τον περιορισμό των  «κόκκινων» δανείων στο τέταρτο περσινό τρίμηνο. Από τις οποίες και προκύπτει ότι έχουν επιτευχθεί οι δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των υπολοίπων, σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Παράλληλα οι τράπεζες έχουν κοινοποιήσει τις εκτιμήσεις τους, με βάση τις οποίες μπορούν να παράγουν συνολικά περί τα 4 δισ. κέρδη ετησίως, πριν από φόρους και προβλέψεις. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα σενάρια των stress tests έχουν τριετή χρονικό ορίζονται δοκιμασίας (2018-2020) τότε διαφαίνεται ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να καλύψουν ακόμη περισσότερα «κόκκινα» δάνεια μέσω της κερδοφορίας τους.

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες φερεγγυότητας, για μεν την τράπεζα Πειραιώς απαιτείται να έχει το 13% επί του σταθμισμένου έναντι κινδύνου ενεργητικού της, ενώ για τις άλλες τρείς τράπεζες το ελάχιστο απαιτούμενο όριο είναι στο 12,25%.

Με ποσοτικοποιημένα τα στοιχεία φερεγγυότητας, το κεφαλαιακό  «μαξιλάρι» για την Alpha Bank είναι της τάξεως των 2,8 δισ. ευρώ. Διότι διαθέτει σταθμισμένο ενεργητικό 49,3 δισ. και συνολικά εποπτικά κεφάλαια 8,8 δισ., όταν για την κάλυψη της φερεγγυότητας απαιτούνται 6 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς έχει σταθμισμένο ενεργητικό 51,8 δισ. ευρώ, όντας η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Μαζί με τα 2 δισ. των Cocos τα συνολικά εποπτικά της κεφάλαια είναι 8,8 δισ. όταν για το  «κλείδωμα» της φερεγγυότητας απαιτούνται 6,7 δισ. ευρώ. Έτσι το πλεόνασμα οριοθετείται στα 2,1 δισ. ευρώ.

Εποπτικά κεφάλαια 6,5 δισ. διαθέτει η Εθνική Τράπεζα, της οποίας το σταθμισμένο έναντι κινδύνου ενεργητικό είναι 38,5 δισ.. Το δικό της πλεόνασμα είναι 1,8 δισ., καθώς για το  «πλαφόν’’ φερεγγυότητας απαιτούνται 4,7 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank είναι 5,6 δισ. ευρώ. Υπερκαλύπτοντας κατά 1,1 δισ. τις ελάχιστες απαιτήσεις φερεγγυότητας, που με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό των 37,2 δισ. είναι στα 4,5 δισ. ευρώ.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι η  «μητέρα των μαχών» για τις τράπεζες είναι η χαλιναγώγηση του τεράστιου όγκου των «κόκκινων» δανείων, τα οποία για τις τέσσερες συστημικές ανέρχονται στα 97,7 δισ. ευρώ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 88% των συνολικών εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα, αφορούν ανοίγματα, υπολογιζόμενης αξίας 43 δισ., ευρώ. Το δυσμενές σενάριο των stress tests, θεωρεί ότι η σωρευτική μείωση στην τριετία θα είναι 16,7%. Κάτι που φαντάζει εξωπραγματικό. Ωστόσο αυτή είναι η αποτυπωμένη εκδοχή του αρνητικού σεναρίου.

Πέραν τούτων, κρίσιμη παράμετρος για τις τράπεζες είναι και οι προβλέψεις των 48 δισ. ευρώ που ήδη έχουν πάρει για τα «χτυπημένα» δάνεια στην Ελλάδα. Με την Εθνική να έχει τα λιγότερα «κόκκινα», έχοντας επίσης και το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις.ΣΧΟΛΙΑ