Τράπεζες

Μιχάλης Σάλλας: «Στη νέα Παγκρήτια δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες»

Μιχάλης Σάλλας τράπεζα

Μιχάλης Σάλλας. Τραπεζίτης


Η Παγκρήτια Τράπεζα αφήνει πίσω το παρελθόν και μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα.

«Στην τράπεζα αυτήν δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος, αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος της Lyktos Participations, και στρατηγικός μέτοχος της Παγκρήτιας. Και τόνισε πως στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την απόφαση για το μετασχηματισμό.

Την περασμένη Κυριακή η Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας –που έλαβε χώρα στην Κρήτη- ενέκρινε τον μετασχηματισμό της από συνεταιριστική τράπεζα σε ανώνυμη εταιρεία. Η Παγκρήτια γυρίζει σελίδα και διευρύνονται σημαντικά οι δυνατότητες ανάπτυξης της.

Μάλιστα η σχέση μετατροπής των μεριδίων σε μετοχές ορίστηκε σε 1 (μερίδιο) προς 1 (μετοχή). Το σχέδιο μετασχηματισμού θα «τρέξει» σύμφωνα με τις απαραίτητες και προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες μεταξύ της τράπεζας και της εποπτικής αρχής.

Γιατί όμως είναι επιβεβλημένος ο μετασχηματισμός τώρα;

«Η μετατροπή της τράπεζας από Συνεταιριστική σε Ανώνυμη Εταιρία είναι λύση επιβεβλημένη, που υπαγορεύεται από την νέα πραγματικότητα, καθώς όποιος δεν εκσυγχρονίζεται, σταδιακά παύει να υπάρχει, εξαφανίζεται», είναι η απάντηση που έδωσε η κ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Παγκρήτιας. Και συμπλήρωσε:

«Είμαστε στ’ αλήθεια πολύκαλοί για να μείνουμε στο περιθώριο της οικονομίας».

Πλέον η Παγκρήτια θα είναι τράπεζα με τη μορφή της ΑΕ και μπορεί να επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, όπως, επενδυτικής τραπεζικής, ενεργητικού treasury και χρηματοοικονομικών αγορών, leasing, και factoring.

Υπηρεσίες δηλαδή που αυξάνουν τα έσοδα, βελτιώνουν τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

«Στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα. Στην τράπεζα αυτήν δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος, αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες της. Ο προσανατολισμός της παραμένει στην στήριξη της τοπικής και κατ΄ επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις πρωτοποριακές που θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου τραπεζικού επιχειρείν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχάλης Σάλλας.

Η Παγκρήτια –παρά το μικρό της μέγεθος- μέσα στην πανδημία στάθηκε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς προχώρησε σε Μέτρα Διευκόλυνσης για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ ευρώ.

Παράλληλα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid 19. Ειδικότερα στη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ η Παγκρήτια Τράπεζα ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε Επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid 19 εξάντλησε άμεσα το όριο των εγγυήσεων που της είχε δοθεί από την ΕΑΤ.

Ακόμα η Παγκρήτια την περασμένη χρονιά ξεκίνησε να «τρέχει» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, απαραίτητη προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη πλέον για την βιωσιμότητα της. Έχει συσταθεί λοιπόν διακεκριμένη διεύθυνση digital παρακολουθώντας με τον τρόπο αυτό στενά τις εξελίξεις στο τομέα. Και ταυτόχρονα εστίασε σε θέματα ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και εκπαίδευσης της πελατείας, με αποτέλεσμα να πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση 63 % των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής Τράπεζας Pancreta Online.

Επίσης για την εξυγίανση του ισολογισμού της, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα τιτλοποίησης κόκκινων δανείων της τράπεζας, το project Kastor το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι διαδικασίες τιτλοποίησης προχωρούν καθώς μέσα από την εξυγίανση του ισολογισμού της, η τράπεζα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί απρόσκοπτα την οικονομία, και τις βιώσιμες επιχειρήσεις.

Τέλος σημειώνουμε ότι Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της ως Πιστωτικό Ίδρυμα Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994, αποτελώντας για 26 χρόνια μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας χρήσιμης και αναγκαίας για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Τον Ιανουάριο του 2017 η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Παγκρήτια ήταν η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς.

Έκτοτε , σημειώνει διαρκή αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 1,3 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου φτάνοντας τα 1,65 δις ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48 δις ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 6,3 εκ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.


ΣΧΟΛΙΑ