Τράπεζες

Eurobank: Στα €348 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο – Κατά €7,8 δισ. μειώθηκαν τα NPEs

  • NewsRoom
Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


Την οργανική της κερδοφορία διατήρησε στο εννεάμηνο του 2020 η Eurobank, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €348 εκατ., έναντι €161 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα η τράπεζα κατέγραψε ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε 648 εκατ. ευρώ.

Ο Δείκτης κόστους πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στο 1,51% το εννεάμηνο 2020, ενώ  καταγράφηκε μείωση του δείκτη των NPEs κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 14,9%, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Συνολικά καταγράφηκε μείωση των συνολικών NPEs κατά €7,8 δισ. σε ετήσια βάση, σε 6,1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα διαμορφώθηκε στο 62,5%, αυξημένος κατά 742 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση.

Επίσης, σύμφωνα με την Eurobank, καταγράφηκε οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά €1,5 δισ. το εννεάμηνο 2020, και αύξηση των καταθέσεων κατά €1,4 δισ. από το τέλος του 2019 και βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις σε 80,1% από 87,3% ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,6% και δείκτης ο CET1 στο 13,2%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε τα εξής:

«Ένα έτος μετά την εμφάνισή της, η πανδημία παραμένει στο προσκήνιο των οικονομικών εξελίξεων. Το δεύτερο κύμα εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι προοπτικές βελτιώνονται μετά την ανακοίνωση ότι τουλάχιστον δύο εμβόλια έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα εφαρμόζονται ήδη για δεύτερη φορά περιοριστικά μέτρα (lockdown). Παρόλο που ο αντίκτυπός τους στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι ηπιότερος, σε σχέση με την πρώτη φάση, συνολικά η ύφεση το 2020 θα προσεγγίσει το δυσμενές σενάριο του 10%, περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη ρευστότητα των πελατών μας με νέες εκταμιεύσεις δανείων, αναστολές πληρωμών και λοιπά μέτρα. Η καθαρή οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεών μας ανήλθε σε € 1,5 δισεκατομμύριο τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, με περίπου το ίδιο ποσό αύξησης και στις καταθέσεις μας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκταμίευσης επιπλέον € 0,7 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο των κρατικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, έχουμε ήδη προσφέρει σε πελάτες αναστολές πληρωμών για δάνεια € 4,9 δισεκατομμυρίων, μέχρι το τέλος του έτους, ενώ περίπου € 1,3 δισεκατομμύρια στεγαστικών δανείων είναι υπό ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το 2021.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε περαιτέρω τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, επιτρέποντας στα νοικοκυριά και, κυρίως, στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές τους από απόσταση.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη € 348 εκατομμυρίων με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε τις προβλέψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον λόγο κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 62,5%. Ο δείκτης των NPE διαμορφώθηκε κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου της εγχώριας αγοράς. Συγχρόνως, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου.

Μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τα οποία σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021.»

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα,  κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €1,5δισ., με τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων να ανέρχονται σε 40,7 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους €3,5δισ..

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €1,4δισ. το εννεάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 80,1%, από 87,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 122%, από 107% ένα χρόνο πριν.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2020 (€8,0δισ.) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €5,2δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 0,7 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €348εκ. το εννεάμηνο 2020, από €161 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,0% το εννεάμηνο σε €1.020 εκατ. και κατά 5,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €331 εκατ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της τιτλοποίησης Cairo (-€28 εκατ. σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 2,05%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €275εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,3%.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε €1.295εκ., ενώ μειώθηκαν κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση σε €426εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,2% το εννεάμηνο 2020 σε €1.546εκ. και κατά 22,0% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε €611εκ., λόγω κερδών από τα ομόλογα.

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,6% στην Ελλάδα και 2,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €647εκ. συνολικά το εννεάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 41,9% το εννεάμηνο 2020, από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 στο τέλος του 2019 σε 300 περίπου, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης περίπου 800 εργαζομένων στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ετήσιο όφελος €35εκ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε €648 εκατ., ενώ υποχώρησαν κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση σε 213 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 28,1% σε €899 εκατ. το εννεάμηνο 2020 και κατά 38,4% το γ’ τρίμηνο 2020 σε 397 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €427εκ. το εννεάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 151 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 740 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 62,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 14,9% από 15,3% το Β΄ τρίμηνο και είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,8 δισ. σε ετήσια βάση και €130 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο σε €6,1δισ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €128 εκατ. το εννεάμηνο και €46 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2020.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο 2020, έναντι €146εκ. ένα χρόνο πριν. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,3% σε €181 εκατ. λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 7,1% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.081εκ. το εννεάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ. (μετά φόρων) καθώς και το κόστος €87 εκατ. (μετά φόρων) από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού.

Παρά το κόστος της εθελουσίας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 15,6% το Γ΄ τρίμηνο, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 13,2%.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβάνει συμμετοχή σε δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Η συνολική απόδοση του Ομίλου ξεπέρασε το 8% το εννεάμηνο 2020.


ΣΧΟΛΙΑ