Τράπεζες

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση στην Atticabank Properties

  • NewsRoom

Θεόδωρος Πανταλάκης. Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Αττικής


Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, σε συνέχεια της λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Attica Bank ολοκλήρωσε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την αποεπένδυση της συμμετοχής της τράπεζας στη θυγατρική της «Atticabank Properties», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 1.180.528,33 ευρώ.

Το κέρδος από την συναλλαγή, το οποίο θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το β’ εξάμηνο του 2020, ανέρχεται σε ποσό 680.528,33 ευρώ.


ΣΧΟΛΙΑ