• Τράπεζες

  Alpha Bank: Στο 1,20 ευρώ το ανώτατο εύρος τιμής για την ΑΜΚ

  • NewsRoom
  Alpha Bank: Η μόνη τράπεζα με σύσταση

  Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


  Ανώτατο εύρος διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ της Alpha Bank θα είναι το 1,2 ευρώ. Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, αλλά όπως είναι ευνόητο η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και όπως όλα δείχνουν θα είναι ανάμεσα στο 1,10 με 1,15 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται (το ακραίο σενάριο) πάντως να φτάσει στο 1,2 ευρώ.

  Πολλοί χρηματιστές εκτιμούν ότι είναι απίθανο η ΑΜΚ να γίνει κάτω του 1,10 ευρώ από την στιγμή που οριστηκε ανώτατη τιμή για την Αύξηση το 1,20.

  Καθαρή εικόνα θα υπάρχει στην αυριανή συνεδρίαση καθώς το ενδιαφέρον θα εστιαστεί,  που θα διαπραγματευτεί η μετοχή.

  Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Alpha Bank:

  Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021 («ΕΓΣ»):

  1.Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διατεθούν:

  (α)στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο  (δ) του Κανονισμού(ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και

  (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά») και

  2.Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

  Ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε ,υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα:

  1. Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε Ευρώ 1,2 και

  2.Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή

  Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Δημόσια Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την 28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

  Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.  ΣΧΟΛΙΑ