• Τράπεζες

  Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το deal με CRC, AnaCap και EBRD για το Project Aurora

  • NewsRoom
  Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το deal με CRC, AnaCap και EBRD για το Project Aurora

  Βασίλης Ψάλτης, CEO Alpha Bank


  Την ολοκλήρωση του Project Aurora – της συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ – με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ανακοίνωσε η Alpha Bank.

  H συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Alpha Bank κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

  Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank:  

  Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

  Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..

  Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.

  Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

  Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).

  Διαβάστε επίσης

  Alpha Bank: Νέο μέλος του ΔΣ η Έλλη Ανδριοπούλου

  Alpha Bank: Αύξηση της τιμής-στόχου στα 1,60 ευρώ με σύσταση «overweight» από την JP Morgan  ΣΧΟΛΙΑ