• Στέλλα Κυριακίδου

    Γραφικό για τη στήλη WISEMAN του mononews.gr

    Για τα πολύ θετικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας σας είχα ενημερώσει εγκαίρως  όπως επίσης σας είχα προϊδεάσει για κάποιες...