ρύθμιση οφειλών

ταξισνετ

Η κυβέρνηση καλείται να ξαναδεί το θέμα των 120 δόσεων στην εφορία υπό το πρίσμα της νηφαλιότητας και όχι...

Οι νέες ευνοϊκές διατάξεις για τις ρυθμίσεις οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες του Δημοσίου, περιλαμβάνονται σε...

τραπεζες

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο κρίσιμο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών για τα φυσικά πρόσωπα, που έχει συγκεντρώσει τα πυρά των...

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ένα σημαντικό βήμα ψηφιοποίησης των φορολογικών στοιχείων, δίνει τη δυνατότητα άμεσων και αδιάβλητων ελέγχων από μέρους...