• ρύπανση

    Βαγγέλης Μαρινάκης - Νίκος Τσάκος - Γιώργος Προκοπίου

    Έναν μήνα έχουν στην διάθεσή τους στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) προκειμένου να «γεφυρώσουν» τις διαφορές τους

    Στην Ελλάδα παράγουμε κάθε χρόνο περίπου 700.000 τόνους πλαστικών σκουπιδιών, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε κάτοικος της χώρας παράγει...