περιορισμοί

ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, η περαιτέρω άρση περιορισμών στις υπόλοιπες δραστηριότητες