• Νίκος Κεραμίδας

    Μυτιληναίος

    Η Ελλάδα όταν θέλει πρωτοπορεί. Αυτή είναι η αλήθεια ακόμα και όταν σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που τα πάντα έχουν δυσκολέψει και τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό για να διαπρέψουν. Όμως η εταιρία Μυτιληναίος  κατάφερε να κρατήσει...