• Μιχάλης Τσαμάζ

    Aντιλαμβανόμενοι πλήρως το καθήκον μας ως δημοσιογράφοι και σεβόμενοι την οικογένεια του εφοπλιστή Καρνέση, τη σύζυγό του και τα...

    Γραφικό για τη στήλη WISEMAN του mononews.gr