μετοχικό κεφάλαιο

Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Creta Farms, με την άντληση κεφαλαίων ποσού €1.238.160, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων...