Business

Στα 6,36€ εκατ. το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Flexopack μετά την ΑΜΚ

  • NewsRoom
Flexopack


Στα 6.369.312,96 ευρώ ανέρχεται πλέον το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Flexopack, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την από 25.05.2022 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (6.369.312,96 €) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερις (11.795.024) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,54 €) εκάστης.

(β) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 19.12.2019 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως και

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.698.574 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 96.450 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ): Υπολογίζω μέχρι 200 εκατ. ευρώ για υπερκέρδηΣΧΟΛΙΑ