Μάριο Ντράγκι

Επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε σήμερα από το προσωπικό της να ετοιμάσει σχέδιο περαιτέρω χαλάρωσης, προαναγγέλλοντας...

Νέο πρόγραμμα φθηνής χρηματοδότησης των τραπεζών της Ευρωζώνης, μέσω  τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III) ανακοίνωσε ο Μάριο Ντράγκι, αφού...

Διχασμένα παρουσιάστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την...