Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής...

  • 1
  • 2