• Business

  Μίχαλος: Οι τράπεζες να αναλάβουν τον ρόλο τους


  «Το τραπεζικό σύστημα, πρέπει και οφείλει να συμμετέχει σε ένα μέρος του πιστωτικού κινδύνου για επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αξιόλογα επενδυτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναπτύξουν και το συμβουλευτικό τους ρόλο ώστε να βοηθήσουν μικρές επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές ιδέες σε χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στην τηλεδιάσκεψη του υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)».

  «Οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του ρόλου τους κατανοώντας ότι οι επιχειρήσεις τους χωρίς εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, χωρίς σύγχρονες υποδομές, χωρίς διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, χωρίς αυξημένη παραγωγικότητα, χωρίς μεγάλη προστιθέμενη αξία, χωρίς συνέργειες για οικονομίες κλίμακας και αύξηση ιδίων κεφαλαίων, δεν έχουν θέση στο αύριο. Πρέπει να γίνει σαφές ότι κανείς Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας δεν πρόκειται να διακινδυνέψει μια επένδυση σε ένα οργανισμό που παρουσιάζει εμφανή προβλήματα λειτουργικότητας στο επιχειρηματικό του μοντέλο».

  Η Πολιτεία από την πλευρά της, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, πρέπει και οφείλει να αναλάβει δράσεις ώστε να αξιοποιήσει πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και να επιμερισθεί ένα μέρος του πιστωτικού κινδύνου για επιχειρήσεις που έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογα επενδυτικά προγράμματα.

  Σε ό,τι αφορά στο τραπεζικό σύστημα, όπως είπε, πρέπει και οφείλει και αυτό να συμμετέχει σε ένα μέρος του πιστωτικού κινδύνου για επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αξιόλογα επενδυτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναπτύξουν και το συμβουλευτικό τους ρόλο ώστε να βοηθήσουν μικρές επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές ιδέες σε χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

  Στο πλαίσιο αυτά, η επιμελητηριακή κοινότητα εκτιμά, σύμφωνα με τον πρόεδρο ότι θα πρέπει επαναξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων και να εντοπισθούν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις.

  «Στα κριτήρια πέρα από τις εγγυήσεις και εξασφαλίσεις θα πρέπει να προστεθεί και το κριτήριο βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και ενός επενδυτικού σχεδίου» είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε ότι πρέπει να προσδιοριστεί η ομάδα κριτηρίων που ορίζουν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης βάσει χρηματοοικονομικών μεγεθών αλλά και βάσει των προοπτικών των κλάδων.

  Ακόμη, εκτιμάται ότι χρειάζεται αξιολόγηση συστημάτων πιστωτικού κινδύνου προκειμένου να υπάρχει αναλυτική καταγραφή της απόρριψης αιτημάτων για δάνεια και γραμμές πίστωσης ώστε να διαπιστώνονται τυχόν αδυναμίες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και των τραπεζικών συστημάτων. Διότι ο βαθμός απόρριψης είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό και, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών τα δεδομένα έχουν ως εξής: από το 80% που απορρίπτεται, το 50% δεν πληροί τραπεζικά κριτήρια, το 15% δεν παρουσιάζει κάποιο βιώσιμο σχέδιο, ενώ το υπόλοιπο 35% έχει ζημιές και πτώση τζίρου.

  «Το πρόβλημα δεν λύνεται με τις τράπεζες να δίνουν δάνεια παντού. Αλλά ούτε να δανείζουν μόνο 10.000-20.000 επιχειρήσεις που μπορούν να φθάσουν τις 30.000 επιχειρήσεις, μόνο λόγω μεγέθους και εγγυήσεων. Σε μια οικονομία που στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσες θέλουν και μπορούν να ανέβουν επίπεδο», υπογράμμισε ο πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, με ευθύνη τόσο των τραπεζών, όσο και της Πολιτείας. Απαιτείται επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης, με εφαρμογή νέου γύρου του προγράμματος Ηρακλής σε συνδυασμό με τη δημιουργία bad bank».

  Επιπλέον, συνέχισε ο ίδιος, θετικό ρόλο ελπίζουμε ότι θα έχει και η εφαρμογή του νέου πλαισίου για την αφερεγγυότητα και ενόψει και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, να σχεδιάσει η κυβέρνηση ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης (πχ εργαλεία όπως το microfinancing).

  Για τον ρόλο των ίδιων των τραπεζών ο πρόεδρος σημείωσε ότι αντί να επικαλούνται διαρκώς εμπόδια και προβλήματα, είναι ανάγκη να γίνουν επιτέλους, μέρος της λύσης, να αναλάβουν το ρόλο που τους αναλογεί στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

  «Ρόλο για τον οποίο έχουν στηριχθεί επανειλημμένα, τόσο από τους Έλληνες φορολογούμενους, όσο και από την ΕΚΤ» όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος.

  Διαβάστε επίσης:

  4+1 συμπεράσματα από τη σύσκεψη τραπεζιτών και οικονομικού επιτελείου – Με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν οι εταιρίες από το RRF

  Έξι σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα – Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των ελληνικών τραπεζών

  Ακίνητα: Η νέα βόμβα στους τραπεζικούς ισολογισμούς – Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα οι ελληνικές τράπεζες  ΣΧΟΛΙΑ