Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κώδικα δεοντολογίας, που θα ισχύει σε όλους τους κρατικούς, καλλιτεχνικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού,...

  • 1
  • 2