• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

    Βουλή

    Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την αρμόδια επιτροπή της βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού