υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτηρίων με αποκλειστικό αντικείμενο την αυτοψία και τη λήψη απόφασης για την κατεδάφιση όσων από...

Στο ζήτημα των αποκοπών ηλεκτροδότησης επανέρχονται κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια σχετικών αναφορών. «Για τις αποκοπές...