υπουργείο ναυτιλίας

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Ρυμουλκών, Κώστας Λυμπουσάκης

Τα αιτήματα που διατυπώνονται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους πλοιοκτήτες για εξαίρεση από την υποχρεωτική ρυμούλκηση...

Βασίλης Σαραντίτης

Τον Βασίλη Σαραντίτη τον γνώρισα ως γενικό γραμματέα του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και αργότερα ως υπουργό στον διοικητικό φορέα...