υπουργείο ναυτιλίας

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Ρυμουλκών, Κώστας Λυμπουσάκης

Τα αιτήματα που διατυπώνονται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους πλοιοκτήτες για εξαίρεση από την υποχρεωτική ρυμούλκηση...