Γιάννης Κεφαλογιάννης

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου KTEO οι ιδιοκτήτες που είχαν χαρακτηριστεί ως στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος...

  • 1
  • 2