• Γέφυρα 2

    Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας

    «Κόκκινη» κάρτα έβγαλαν οι Βρυξέλλες στον Χρήστο Σταϊκούρα και του διαμήνυσαν ορθά κοφτά: ξεχάστε κάθε παράταση στα προγράμματα Γέφυρα...

    Σταϊκουρας: Οι προσφορές για τις Γούρνες επιβεβαιώνουν την ορθότητα του σχεδιασμού μας

    Στις παρεμβάσεις ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, όπως αυτές έχουν περιληφθεί σε τροπολογία...