• φοιτητές

    Αντώνης Κεφαλάς

    Απ’ ότι γνωρίζω στην Ελλάδα δεν νομοθετούν ούτε οι φοιτητές ούτε οι αγρότες..Η νομοθεσία είναι δουλειά της κυβέρνησης