εξαγορά

Στην εξαγορά της Synthorx (NASDAQ: THOR), μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας σε στάδιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών, προχωρά η Sanofi προκειμένου να...

Στα «χέρια» της γαλλικής φαρμακευτικής εταιρείας Delpharm αναμένεται να περάσουν πέντε από τις έντεκα μονάδες παραγωγής που διαθέτει ο ελληνικός...