ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω θραύσης σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης...

Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της εμφάνισε η ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2018, καθώς τα μετά φόρων κέρδη της εταιρείας...