Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τίθεται σε λειτουργία το επιχειρησιακό σύστημα της υπηρεσίας παρακολούθησης πλημμυρών FloodHub του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής...

  • 1
  • 2