• Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

    Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

    Ο ευρωπαϊκός εφοπλισμός ζητά από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να διευκολύνουν, αντί να δυσχεραίνουν περαιτέρω την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας