Ευστάθιος Τσοτσορός

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 19 Νοεμβρίου 2018...

Στις 100 κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως (TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADRES) συμπεριέλαβε τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) η Reuters Thomson για το 2017, μετά τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση των...