• δολάρια

    γεωτρήσεις πετρελαίου

    Το πετρέλαιο κινείται τις τελευταίες ημέρες σε υψηλά πολλών μηνών. Εάν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο των 50...