Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Επιτεύξιμους θεωρεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τους δημοσιονομικούς στόχους, στη γνώμη του για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019, προειδοποιώντας ωστόσο ότι...