Χαρούλα Απαλαγάκη

πρόγραμμα εκπαίδευσης

Στην παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης στελεχών προχώρησαν το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης...