• αλλαγή

    Η Wikipedia προχώρησε στην κατάργηση του λήμματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Πλέον στην αναζήτηση εμφανίζεται «Βόρεια Μακεδονία».